GRNČARIJA ALDO

GRNČARIJA ZLAKUSA

Grnčarstvo je jedno od najstarijih zanata kojima se čovek bavi od davnina. Odgovarajuća vrsta zemlje meša se sa vodom i dobro premesi, dobija se testasta masa koja se potom oblikuje u različite oblike, peče i na kraju se dobijaju proizvodi od pečene gline